Kontakt

ADN Serwis Dariusz Niemyjski
Tel. 603 673 829
E-mail: adn.posadzki@ gmail.com

Dane do faktur:
ADN Serwis Dariusz Niemyjski
ul. Wiosenna 24, 05-311 Dębe Wielkie
NIP 544-115-79-92

1) Administratorem Państwa danych jest: ADN Serwis Dariusz Niemyjski ul. Wiosenna 24, 05-311 Dębe Wielkie, NIP 544-115-79-92
2) Wszystkie Państwa informacje stanowiące dane osobowe są przetwarzane zgodne z obowiązującym prawem tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r;
3) Wszystkie Państwa dane stanowiące dane osobowe, będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z realizacją zawartych umów dostawy towarów lub usług, przesyłania informacji handlowych dotyczących sprzedaży produktów będących w zakresie przedmiotu działalności ADN Serwis Dariusz Niemyjski z siedzibą w Dębe Wielkie, lub w celu rozliczeń, a dane będą adekwatnie stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4) Ponadto działania związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą być podejmowane jedynie na żądanie osoby, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby lub wynikające z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami;
5) Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowań, zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy;
6) Zapytania, uwagi i żądania związane z działaniami ADN Serwis Dariusz Niemyjski w Dębe Wielkie, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: adn.posadzki@gmail.com, lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie: http://www.alfa-floor.pl;
7) Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami biura rachunkowego, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefonicznie: (22) 531 03 00 lub Infolinia: 606-950-000, mail: kancelaria@uodo.gov.pl.