Alfafloor jest jastrychem na bazie siarczanu wapnia zgodnie z normą DIN EN 13813 w klasach wytrzymałości :
CA – C 20 – F 4
CA – C 25 – F 5
CA – C 30 – F 6
CA – C 35 – F 7

Składa się z CAB 30 zgodnie z wymogami europejskiej normy EN 13454 (głównie termicznych dodatków anhydrytowych i specjalnych dodatków zwiększających płynność), kruszywa 0-8 mm i wody .  

Wartości specyficzne spoiwa

Opis: Spoiwo siarczan wapnia CAB 30 według EN13454
Gęstość : 2.9 kg / dm ³
Gęstość nasypowa : 0,8 do 1,3 kg / dm

Alfafloor jest wykorzystywany do :

1

Zastosowanie zgodnie z normą DIN 18560 : 1-7 . 

Systemy produkcji/logistyki

Alfafloor transportowany jest na miejsce budowy w Mixobilu, gdzie bezpośrednio przed wylaniem komputerowo dobierane są jego parametry, a następnie łączone są poszczególne komponenty i w płynnej postaci wypompowywane w obiekcie.

Suszenie

Wygrzewanie jastrychu przed ułożeniem podłogi –   protokół wygrzewania.

Czas suszenia zależy głównie od grubości wylewki i warunków klimatycznych takich jak temperatura , wilgotność względna i przepływ powietrza. Wietrzenie należy obowiązkowo rozpocząć od 2 dnia po wylaniu jastrychu.

Przyspieszenie procesu osuszania można uzyskać stosując osuszacz powietrza w połączeniu z wentylacją .

Wartości specyficzne jastrychu:

2

Informacje podstawowe

3

Pełna wytrzymałość ( resztkowa zawartość wilgoci mierzona urządzeniem CM ) 

4